1.
Nguyễn MA, Phan HN. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC CẮT CHỎM NANG THẬN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH GIAI ĐOẠN 2019 - 2023. jmpm. 2024;49(3):194-203. doi:10.56535/jmpm.v49i3.566