1.
Trịnh TQ, Trương TÁ, Huỳnh MĐ. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT CÂY LU LU ĐỰC (Solanum nigrum L., HỌ CÀ (Solanaceae)) THU HÁI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. jmpm. 2024;49(5):17-24. doi:10.56535/jmpm.v49i5.558