1.
Bùi ĐT, Nguyễn HC, Nguyễn MT, Nguyễn CT, Trịnh ĐL, Kiều TPL. THAY ĐỔI LÂM SÀNG, CHỨC NĂNG PHỔI VÀ NỒNG ĐỘ MỘT SỐ CYTOKINE HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ PHỐI HỢP KHÍ DUNG DỊCH NỔI TỪ MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ NGƯỜI. jmpm. 2024;49(5):116-127. doi:10.56535/jmpm.v49i5.436