1.
Cao TA, Lê H. KẾT QUẢ CHUYỂN ĐƠN PHÔI ĐÔNG LẠNH NGÀY 5 SO VỚI NGÀY 6 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH HÀ NỘI. jmpm. 2023;48(6):32-39. doi:10.56535/jmpm.v48i6.394