(1)
Lê, Đỗ Đạt; Đoàn, T. L.; Nguyễn, Đình H.; Nguyễn, V. T.; Đào, D. T.; Nguyễn, D. K. GIÁ TRỊ CỦA SINH THIẾT THẬN DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TRONG CHẨN ĐOÁN U THẬN. jmpm 2024, 49, 112-120.