(1)
Mai, H. T.; Mai, H. S.; Bùi, Q. B.; Vũ, T. L.; Nguyễn, M. T.; Lê, N. H. VAI TRÒ CỦA CÁC THÔNG SỐ CHUYỂN HOÁ 18F-FDG PET/CT TRONG DỰ ĐOÁN ĐÁP ỨNG HOÁ TRỊ TÂN BỔ TRỢ VỚI PHÁC ĐỒ GP Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG GIAI ĐOẠN III, IVA. jmpm 2024, 49, 91-102.