(1)
Lại, B. T.; Hồ, C. T. KẾT QUẢ DẪN LƯU DỊCH Ổ BỤNG DƯỚI SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY CẤP. jmpm 2024, 49, 182-191.