(1)
Nguyễn, H. N.; Nguyễn, K. L.; Ngô, V. Đàn; Ngô, V. Điệp; Mai, H. T. TÍNH KHÔNG ĐỒNG NHẤT VÀ CÁC GIÁ TRỊ ĐỊNH LƯỢNG CỦA KHỐI U TRÊN PET/CT Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ CÓ CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT. jmpm 2024, 49, 26-34.