(1)
Nguyễn, D. T.; Vũ , V. S.; Lành, M. D.; Phùng, A. T. ĐẶC ĐIỂM BIẾN THỂ GIẢI PHẪU ĐA GIÁC WILLIS TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH 64 DÃY Ở BỆNH NHÂN CÓ VÀ KHÔNG CÓ ĐỘT QUỴ NÃO. jmpm 2024, 49, 15-25.