(1)
Trần, T. T.; Lý, T. T.; Trần, T. K.; Đỗ, V. T.; Lê, T. H. L.; Bùi, V. M. NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP BỆNH THẬN MẠN TÍNH GIAI ĐOẠN CUỐI CÓ BỆNH BETA-THALASSEMIA ĐƯỢC GHÉP THẬN TỪ NGƯỜI CHO SỐNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN. jmpm 2024, 49, 202-208.