(1)
Nguyễn, T. H.; Trương, Đ. T.; Phạm, V. T. DẤU ẤN SINH HỌC PHÂN TỬ TRONG MỘT SỐ BỆNH UNG THƯ THƯỜNG GẶP. jmpm 2024, 49, 7-16.