(1)
Nguyễn, M. Q.; Nguyễn, T. N. Q.; Đỗ, N. H.; Lê, Q. T.; Lê, T. A.; Nguyễn, T. T. B.; Đỗ, N. Á. BÁO CÁO CA BỆNH: NẤM DA DO TRICHOPHYTON INDOTINEAE ĐẦU TIÊN TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM. jmpm 2024, 49, 128-136.