(1)
Trương, Đình T.; Nguyễn, T. H.; Đặng, T. C.; Trần, N. D.; Nguyễn, T. L.; Đặng, T. T.; Phạm, V. T. NGHIÊN CỨU SỰ BỘC LỘ DẤU ẤN PD-L1 Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ . jmpm 2024, 49, 235-244.