(1)
Hà, M. H.; Lê, Đ. T.; Lê, V. Q. BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VÀ TỔNG QUAN Y VĂN: ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO THỨ PHÁT DO CHẤN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG. jmpm 2024, 49, 108-115.