(1)
Quản, T. N.; Nghiêm, . Đức T.; Nguyễn, Q. T. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VÀ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI XOANG TÁI PHÁT SAU PHẪU THUẬT. jmpm 2024, 49, 468-477.