(1)
Lại, B. T.; Hồ, C. T.; Nguyễn, H. T. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY CẤP DO TĂNG TRIGLYCERIDE. jmpm 2024, 49, 97-107.