(1)
Vũ, H. H.; Nguyễn, V. T.; Lương, V. N. KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ CÓ THỂ PHÒNG NGỪA, GIẢM GÁNH NẶNG TRÊN BỆNH NHÂN RUNG NHĨ. jmpm 2024, 49, 155-163.