(1)
Nguyễn, T. N.; Nguyễn, C. T.; Nguyễn, Q. H.; Phạm, V. C.; Lê, Đăng M.; Phùng, V. C.; Hồ, S. Đông; Trần, V. T.; Nguyễn, Đắc K.; Nguyễn, T. T. H.; Đặng, T. N. Q.; Nguyễn, T. K. BÁO CÁO CA LÂM SÀNG: PHÙ PHỔI ÁP LỰC ÂM Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO. jmpm 2024, 49, 187-193.