(1)
Lê, V. A.; Hồ, H. P.; Phạm, M. C.; Nguyễn, V. N.; Nguyễn, T. A.; Trần, V. T. KẾT QUẢ THU DUNG VÀ ĐIỀU TRỊ CỦA BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 SỐ 4 VIỆT NAM TẠI PHÁI BỘ GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HỢP QUỐC NAM SUDAN . jmpm 2024, 49, 97-108.