(1)
Trần, A. Đức; Nguyễn, H. K.; Nguyễn, T. B. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI KẾT QUẢ PHẪU THUẬT BỆNH NHÂN MÁU TỤ NGOÀI MÀNG CỨNG CẤP TÍNH DO CHẤN THƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103. jmpm 2024, 49, 432-440.