(1)
Nguyễn, V. Đức; Trần, T. N. T.; Nhữ, Đình S.; Nguyễn, Đức T. BÁO CÁO CA LÂM SÀNG: TỔN THƯƠNG TỦY SỐNG BÁN CẤP VÀ THẦN KINH NGOẠI VI DO LẠM DỤNG KHÍ CƯỜI. jmpm 2024, 49, 168-176.