(1)
Nguyễn, T. H.; Đinh, T. H.; Nguyễn, L. C.; Cấn, V. M. ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ ĂN GIÀU CHẤT BÉO LÊN HỌC TẬP VÀ TRÍ NHỚ CỦA CHUỘT CỐNG. jmpm 2024, 49, 96-102.