(1)
Nguyễn, T. H.; Dương, H. H.; Lê Đình, T.; Nguyễn, T. S.; Phạm, T. K. L. KHẢO SÁT NGUY CƠ TÉ NGÃ CỦA NGƯỜI BỆNH PARKINSON TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH. jmpm 2024, 49, 283-291.