(1)
Vũ, T. S.; Vũ, N. H.; Hoàng, V. T.; Bùi Đăng, T. A.; Lã Thị, H. G.; Bùi, K. L.; Nguyễn, T. M.; Nguyễn, X. K. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TRONG CỨU CHỮA VẬN CHUYỂN NGƯỜI BỊ THƯƠNG TRONG THẢM HỌA. jmpm 2024, 49, 20-34.