(1)
Lê, Đ. M.; Phạm, V. C.; Trần, Q. V.; Nguyễn, Q. H.; Nguyễn, Đ. K.; Nguyễn, T. B.; Nguyễn, T. K. GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA TỶ LỆ LACTATE ALBUMIN THỜI ĐIỂM VÀO VIỆN Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG. jmpm 2024, 49, 441-448.