(1)
Ngô, G. K.; Nguyễn, T. H.; Nguyễn, V. T. BIẾN CHỨNG RÒ MIỆNG NỐI SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THỰC QUẢN TRIỆT CĂN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ THỰC QUẢN. jmpm 2024, 49, 402-412.