(1)
Nguyễn, T. K.; CAO, T. B. H.; Vũ, T. T. N. ĐÁNH GIÁ SỰ BIẾN ĐỔI INTERLEUKIN-6 VÀ INTERLEUKIN-10 SAU GÂY MÊ KHÔNG OPIOID TRONG PHẪU THUẬT CẮT ĐẠI TRỰC TRÀNG. jmpm 2024, 49, 380-387.