(1)
Phan, T. T. N.; Hoàng, T. V.; Vũ, B. Q.; Phạm, T. T. NỒNG ĐỘ ADIPONECTIN HUYẾT THANH Ở ĐỐI TƯỢNG ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ TUẦN THAI 24 - 28 VÀ TRƯỚC KHI SINH. jmpm 2024, 49, 205-216.