(1)
Hà, V. Q.; Nguyễn T. V.; Trần, H. Y.; Văn, Đình T.; Lưu, Q. T.; Dương, H. Q. PHÁT HIỆN MỘT SỐ GEN KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN GRAM ÂM ĐA KHÁNG PHÂN LẬP TỪ NGƯỜI BỆNH NHIỄM TRÙNG Ổ BỤNG TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC NĂM 2023. jmpm 2024, 49, 124-134.