(1)
Nguyễn, N. T.; Đào , V. S.; Nguyễn , V. Q. BÁO CÁO LÂM SÀNG: GÂY MÊ CHO PHẪU THUẬT CẮT RUỘT THỪA NỘI SOI Ở BỆNH NHÂN CÓ HỘI CHỨNG WOLFF-PARKINSON-WHITE. jmpm 2024, 49, 204-212.