(1)
Trần, T. H. N.; Giáp, T. T.; Đinh, A. T. DI CĂN MANH TRÀNG TỪ UNG THƯ PHỔI NGUYÊN PHÁT: MỘT TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG HIẾM GẶP VÀ ĐỐI CHIẾU Y VĂN. jmpm 2024, 49, 145-154.