(1)
Trịnh, T. Q.; Trương, T. Á.; Huỳnh, M. Đ. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT CÂY LU LU ĐỰC (Solanum Nigrum L., HỌ CÀ (Solanaceae) THU HÁI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. jmpm 2024, 49, 17-24.