(1)
Nguyễn, T. V. P.; Hồ, N. K. P. NGHIÊN CỨU IN SILICO CƠ CHẾ TÁC DỤNG CỦA VERNONIA AMYGDALINA TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2. jmpm 2024, 49, 5-16.