(1)
Hoàng, T. T.; Lưu, T. P.; Đoàn, V. Q. H.; Vũ, T. D. T. HIỆU QUẢ VÀ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỚT RƯỢU VANG BẰNG LASER NHUỘM XUNG 595nm TRÊN BỆNH NHÂN VIỆT NAM. jmpm 2024, 49, 67-82.