(1)
Nguyễn, T. K. .; Nguyễn, Q. H.; Trần, Q. V.; Lê, Đăng M. .; Nguyễn, Đắc K.; Phạm, V. C. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA TỶ LỆ NEUTROPHIL/LYMPHOCYTE Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG CÓ GÃY XƯƠNG ĐÙI. jmpm 2024, 49, 46-56.