(1)
Nguyễn, T. H. H.; Nguyễn, B. T.; Trần, D. C.; Nguyễn, N. S.; Phạm, Q. A.; Nguyễn, T. T. ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA KỸ THUẬT ĐIỆN DI HUYẾT SẮC TỐ TRONG SÀNG LỌC NGƯỜI MANG GEN THALASSEMIA. jmpm 2023, 48, 26-36.