(1)
Nguyễn, T. T. H.; Nguyễn, T. H. Q.; Lê, Q. Đ.; Lưu, A. T.; Phạm, V. H.; Nguyễn, S. T.; Bùi, T. T. T. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH SỐT RÉT TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 1 VIỆT NAM TẠI PHÁI BỘ UNISFA (ABYEI). jmpm 2023, 48, 62-71.