(1)
Nguyễn, T. P.; Phạm, V. Đông; Võ, V. H. HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU ĐA MÔ THỨC SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG VÀ SAU PHÚC MẠC LẤY THẬN GHÉP Ở NGƯỜI HIẾN SỐNG. jmpm 2023, 48, 87-97.