(1)
Ngô, T. H.; Đặng, T. L.; Nguyễn, T. H. H.; Cấn, V. M. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG LI GIẢI CÁC DÒNG TẾ BÀO UNG THƯ CD19+ CỦA CÁC TẾ BÀO CAR-T. jmpm 2023, 48.