(1)
Đỗ, T. Đắc; Nguyễn, D. Ánh; Nguyễn, T. T.; Lê, N. A.; Trần, T. T. H.; Ngô, T. N. D.; Nguyễn, T. M. T.; Phạm, T. T. C.; Hoàng, T. L.; Phan, M. H.; Đỗ, T. H.; Nguyễn, M. H.; Trần, N. T. NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA THAI PHỤ TIỀN SẢN GIẬT TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI TỪ THÁNG 6/2018 - 02/2023. jmpm 2023, 48, 40-48.