(1)
Vibounmy, K.; Nguyễn, T. K.; Hà, T. Đ.; Lê, V. T. NHẬN XÉT NỒNG ĐỘ ĐÁY CỦA TACROLIMUS THÁNG THỨ 12 Ở NGƯỜI BỆNH GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103. jmpm 2023, 48, 70-77.