[1]
Lê, Đ.Đ. và c.s. 2024. GIÁ TRỊ CỦA SINH THIẾT THẬN DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TRONG CHẨN ĐOÁN U THẬN. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, (tháng 4 2024), 112–120. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49.810.