[1]
Hoàng, Đình A., Nguyễn, T.H.O., Lê, V.P., Nguyễn, M.H., Nguyễn, T.H.O., Phạm, T.D.H., Nguyễn, V.T. và Hoàng, Đình K. 2024. NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA MỨC ĐỘ XƠ HOÁ GAN TRÊN SIÊU ÂM FIBROSCAN VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, (tháng 4 2024), 172-179. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49.806.