[1]
Phạm, T.T., Vũ, N. Định và Phùng, A.T. 2024. NGHIÊN CỨU GÓC NGHIÊNG VÀ GÓC XOAY NGOÀI LỒI CẦU ĐÙI TRÊN PHIM CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH Ở NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, (tháng 4 2024), 128-135. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49.805.