[1]
Lê, T.L. và Nguyễn, N.C. 2024. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ VÀ CHỤP SỐ HÓA XÓA NỀN ĐƯỜNG BẠCH HUYẾT CHÍNH Ở BỆNH NHÂN RÒ DƯỠNG CHẤP SAU PHẪU THUẬT VÉT HẠCH VÙNG CỔ. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, (tháng 4 2024), 153–161. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49.803.