[1]
Lê, H.L., Lê, L.L., Phạm, T.H., Bùi, T.H.M., Ngô, T.H. và Viên, T.N. 2024. GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM ĐỊNH LƯỢNG MỠ GAN BẰNG KỸ THUẬT LFQ ĐỂ ĐÁNH GIÁ GAN NHIỄM MỠ CÓ THAM CHIẾU VỚI MRI-PDFF. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, (tháng 4 2024), 213-222. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49.801.