[1]
Mai, H.T., Mai, H.S., Bùi, Q.B., Vũ, T.L., Nguyễn, M.T. và Lê, N.H. 2024. VAI TRÒ CỦA CÁC THÔNG SỐ CHUYỂN HOÁ 18F-FDG PET/CT TRONG DỰ ĐOÁN ĐÁP ỨNG HOÁ TRỊ TÂN BỔ TRỢ VỚI PHÁC ĐỒ GP Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG GIAI ĐOẠN III, IVA. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, (tháng 4 2024), 91-102. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49.799.