[1]
Tạ, V.L., Lê, T.D. và Nguyễn, D.H. 2024. U THẦN KINH ĐỆM THÂN NÃO: DỰ ĐOÁN PHÂN ĐỘ MÔ HỌC DỰA TRÊN HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ THƯỜNG QUY. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, (tháng 4 2024), 66-77. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49.798.