[1]
Nguyễn, Đình H., Nguyễn, V.T., Nguyễn , H.K., Đào, D.T. và Nguyễn, Đại D. 2024. MÔ TẢ KẾT QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP NỘI MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ CỔ TỬ CUNG CÓ BIẾN CHỨNG CHẢY MÁU CẤP. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, (tháng 4 2024), 55-65. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49.788.