[1]
Vũ, H.P., Trương, M.T. và Hồ, T.T. 2024. NGHIÊN CỨU TỶ LỆ E/e’ VÀ THÔNG SỐ BIẾN DẠNG NHĨ TRÁI BẰNG SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ CƠ TIM Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, (tháng 4 2024), 44-54. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49.781.